Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant AuguST-WFemale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 3 Months
Needs Core Membership
Statistics 3 Deviations 100 Comments 330 Pageviews
×

Newest Deviations

[200117] With friends by AuguST-W [200117] With friends :iconaugust-w:AuguST-W 0 0 [180117] Deep time :)) by AuguST-W [180117] Deep time :)) :iconaugust-w:AuguST-W 1 0 [07072017] Sana's Quotes by AuguST-W [07072017] Sana's Quotes :iconaugust-w:AuguST-W 1 0

Favourites

+ AESTHETIC TEXTURE'S PACK by YouAreMyBae + AESTHETIC TEXTURE'S PACK :iconyouaremybae:YouAreMyBae 682 38 Landspace Textures by MileyIsMyAngel Landspace Textures :iconmileyismyangel:MileyIsMyAngel 290 48 Lake Landscape Texture Pack by huruekrn-ackles Lake Landscape Texture Pack :iconhuruekrn-ackles:huruekrn-ackles 412 102 PSD Coloring #26 by IAM-MUPMIP PSD Coloring #26 :iconiam-mupmip:IAM-MUPMIP 255 110 PSD Loo Luyi by Luyi-Loo PSD Loo Luyi :iconluyi-loo:Luyi-Loo 397 184 Psd#10 by ShinByun by shinbyun2k2 Psd#10 by ShinByun :iconshinbyun2k2:shinbyun2k2 435 232 PSD Coloring #21 by PyNAngel PSD Coloring #21 :iconpynangel:PyNAngel 592 342 [PSD#24] 241014 by Bonsullivan [PSD#24] 241014 :iconbonsullivan:Bonsullivan 301 169 PSD #36 by gatothecrazycat PSD #36 :icongatothecrazycat:gatothecrazycat 290 112 [PSD Coloring #3] by YinDao by YinDao [PSD Coloring #3] by YinDao :iconyindao:YinDao 319 111 PSD #41 by gatothecrazycat PSD #41 :icongatothecrazycat:gatothecrazycat 202 74 [PSD COLORING] -110715- PSD #4 BY JINAH2K2 by Jinah2k2 [PSD COLORING] -110715- PSD #4 BY JINAH2K2 :iconjinah2k2:Jinah2k2 103 38 [PSD] PSD #44 by MinJ-cucheo-Designer [PSD] PSD #44 :iconminj-cucheo-designer:MinJ-cucheo-Designer 121 50 PSD Coloring #14 by NaKyung-san PSD Coloring #14 :iconnakyung-san:NaKyung-san 198 96 PSD Coloring #15 by hanaphuong200 PSD Coloring #15 :iconhanaphuong200:hanaphuong200 365 245 PSD coloring #70 by suceobaby PSD coloring #70 :iconsuceobaby:suceobaby 294 144

Activity


[200117] With friends
Hình từ hôm qua tui đi hội trại nhưng về muộn quá nên chưa post :"<
Cái lều có chút xíu à :vv 4 đứa chui vô là chật lều nhưng vui lắm :">> Chụp được nhiều hình nữa 
Tối thì đốt lửa trại nữa, vui lắm :">> Tui còn được coi hai đứa bạn tỏ tình nữa 
Loading...
[07072017] Sana's Quotes
- Năm cũ qua rồi :")) Chin chào năm mới nhae
- Dù hơi muôn rồi 
- Từ giờ tui sẽ đổi tên thành Wenn. Khong biết có trùng tên với ai không nhỉ?
- Cái art này tui làm cho Estrelho Library - Freedom 241216. Page tui cũng mới lập nên mong mọi người ủng hộ nhae :"))
- - - -
- Credit: :iconquyhgiiaoo: and :iconRinYHEnt:
Loading...

Journal

No journal entries yet.

deviantID

AuguST-W
Vietnam

Comments


Add a Comment:
 
:iconsansan203:
Sansan203 Featured By Owner Feb 3, 2017  Student Traditional Artist
watch back ?
Reply
:iconcocayummy:
CocaYummy Featured By Owner Feb 3, 2017
watch back ?
Reply
:iconhonoka-chucheo:
honoka-chucheo Featured By Owner Jan 25, 2017  Student Interface Designer
- Watch back please ^^ ?
Reply
:iconaiifujihara:
AiiFujihara Featured By Owner Jan 13, 2017  Hobbyist Interface Designer
Watchback? : ))
Reply
:iconrosaliars:
RosaliaRS Featured By Owner Jan 8, 2017  Hobbyist Interface Designer
- Ghé nee.
Reply
:iconyu-designer:
Yu-Designer Featured By Owner Jan 4, 2017  Student
Watch back
Reply
:iconaugust-w:
AuguST-W Featured By Owner Jan 5, 2017
- Okay
Reply
:iconyu-designer:
Yu-Designer Featured By Owner Jan 5, 2017  Student
Tks
Reply
:iconsatohyuuda:
SatohYuuDA Featured By Owner Jan 4, 2017
Ahihi, comment đầu tiên nha (^.^). Ghé Ná nè. 
Reply
:iconaugust-w:
AuguST-W Featured By Owner Jan 5, 2017
- Mơn Yuu nhae :33
Reply
Add a Comment: